Sado / 4′

for marimba & almglocken / Daniel Berg, Musikhögskolan of Göteborg, Sweden / 1996